Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare ansvarar för frågor/information som rör …


På Korrespondensgymnasiet finns två Studie- och yrkesvägledare som har ett nära samarbete med både arbetslag och elevhälsa.


Studie- och yrkesvägledning

EK och NA: 

Studie- och yrkesvägledare: Viktoria Andersson - | 0486-443468 | - viktoria.andersson@korr.se

HU och SA:

Studie- och yrkesvägledare: Liselotte Sandberg | 0486-443431  | liselotte.sandberg@korr.sVi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »