Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare ansvarar för frågor/information som rör …

  • den individuella studieplanen
  • programfördjupningar och individuella val
  • byte av program/kurs/inriktning, studieuppehåll för utlandsstudier, utökad kurs, avbrottsanmälan m.m
  • högskoleprovet
  • utbildning, arbetsmarknad och yrken
  • antagningsregler, behörighet, urval och ansökan till eftergymnasiala utbildningar


På Korrespondensgymnasiet finns två Studie- och yrkesvägledare som har ett nära samarbete med både arbetslag och elevhälsa.


Studie- och yrkesvägledning

EK och NA:

Studie- och yrkesvägledare: - | Vakant | -

HU och SA:

Studie- och yrkesvägledare: Liselotte Sandberg | 0486-33419 | liselotte.sandberg@korr.sVi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »