Om oss

Vårt distansgymnasium är en kommunal gymnasieskola som är belägen i Söderåkra, Torsås kommun. Skolan har riksintag, vilket betyder att eleverna kan bedriva studier hos oss oavsett vart i Sverige de bor, eller vistas utomlands. Det är dock ett krav att vara folkbokförd i Sverige.


Att studera på distans

Korrespondensgymnasiet, “Korr”, erbjuder ett nätbaserat alternativ till traditionell gymnasieutbildning, där undervisningen är schemalagd på ett annat sätt än på andra gymnasieskolor. Kurserna som ingår i de olika programmen läses i en specifik ordning enligt en färdig struktur. För de elever som har med sig poäng från en tidigare skola anpassas elevens individuella studieplan av skolan.

  • Studierna sker alltid på heltid
  • Eleven läser 400-500 poäng per termin
  • Eleven studerar 6-8 timmar per dag måndag till fredag
  • Lärarledda lektioner genomförs i realtid i videochatt med webbkamera under lärarens arbetstid, vanligen 8-16 på vardagar (svensk tid)
  • En stor del av genomgångar och föreläsningar spelas in och publiceras i vår plattform
  • Lärarledd undervisning sker på flera olika sätt, delvis beroende på vilken kurs det handlar om och var i kursen man befinner sig. Det vanligaste är att sker genom gruppdiskussioner med ca 3-6 elever. I undantagsfall förekommer föreläsningar i realtid.

Korr samarbetar med Hermods, och det är lärarna där som sköter bedömning och betygsättning i de flesta kurser, medan lärarna på Korr står för den dagliga undervisningen.

Varje elev får en personlig mentor när hen börjar på Korr. Mentor och elev håller regelbunden kontakt under hela studietiden. Mentorn stöttar elever i övergripande frågor gällande studiesituationen.

Att studera på distans är ett arbetssätt som ger möjlighet till flexibilitet, men som också kräver självdisciplin. De främsta framgångsfaktorerna för elever på Korr är att följa de kursplaneringar som lärarna har gjort, samt att hålla tät kontakt med sin mentor och sina lärare. Studiesättet bygger på tät kommunikation mellan elev och lärare/mentor samt mellan elev och elev.

Kommunikationen är nödvändig och det går inte att genomföra utbildningen utan att ha såväl muntlig som skriftlig kontakt med skolan.

Eleverna måste varje dag logga in på skolans digitala plattform Quiculum för att registrera sin närvaro. Om eleven är sjuk görs sjukanmälan i Quiculum (för omyndig elev gör vårdnadshavare sjukanmälan).

Quiculum är den plattform som allt utgår ifrån, och där finns länkar till de andra sidor och plattformar (Google Classroom, samt Hermods plattform) som skolan använder.

Checklista - En dag på Korr.mp4

Så här går det till att studera på Korr

Idrott och hälsa på distans.mp4

Så här kan det gå till att läsa idrott och hälsa på Korr

Intro religion2.mp4

Så här kan det gå till att läsa religion på Korr


Så här kan det gå till att läsa historia på Korr

Teknisk utrustning

För att du ska kunna bedriva studier på Korr så behövs:

  • daglig tillgång till stabil Internetuppkoppling
  • dator
  • headset
  • webbkamera.

Detta tillhandahåller inte skolan, utan du som elev behöver stå för utrustning och internetanslutning.


Studieuppgifter och betygsättning av Hermods

De uppgifter som ska skickas in för bedömning ser olika ut i olika kurser, men är ofta utformade som utredande frågeställningar. I språkkurser finns även uppgifter som ska spelas in och skickas som ljudfiler.

I de naturvetenskapliga kurserna Naturkunskap 2, Biologi 1 och 2, Fysik 1 och 2 samt Kemi 1 och 2 ingår laborationer som genomförs på skolan i Söderåkra under en halvdag per kurs. Resa och boende i samband med detta står inte Korrespondensgymnasiet för, utan det hänvisas till hemkommunen.

Alla Hermods kurser avslutas med en muntlig examination (munta) med Hermods webblärare. Kursens slutbetyg sätts utifrån de kunskaper som eleven uppvisar vid muntan. Examinationen genomförs i ett webbmöte med kamera och headset.


Kurser som betygsätts på Korr

I kurserna Bild, Visuell kommunikation, Film- och tv-kunskap, Gymnasiearbete samt alla kurser inom ämnet Idrott och hälsa sker bedömning och betygsättning av läraren på Korr.

Dessa kurser examineras på olika sätt och innehåller flera obligatoriska nätträffar. Uppgifterna kan till exempel bestå av videoinspelningar, skriftliga inlämningar, prov och diskussionsseminarier.

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »