Om oss

Vårt distansgymnasium är en kommunal gymnasieskola som är belägen i Söderåkra, Torsås kommun. Skolan har riksintag, vilket betyder att eleverna kan bedriva studier hos oss oavsett var i Sverige de bor, eller vistas utomlands. Det är dock ett krav att vara folkbokförd i Sverige. 

För att tillhöra målgruppen som får studera genom distansundervisning på gymnasiet ska du ha en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller av andra särskilda skäl. Mer information om detta hittar du under "Ansökan".  


Att studera på distans

Korrespondensgymnasiet erbjuder ett nätbaserat alternativ till traditionell gymnasieutbildning, där undervisningen schemaläggs och genomförs på ett annat sätt än på andra gymnasieskolor. Kurserna som ingår i de olika programmen läses i en specifik ordning enligt en färdig struktur. För de elever som har med sig poäng från en tidigare skola lägger skolan upp en studieplan för de terminer som återstår till en examen. Laborationer och närundervisning på plats i våra lokaler i Söderåkra

I de naturvetenskapliga kurserna Naturkunskap 2, Biologi 1 och 2, Fysik 1 och 2 samt Kemi 1 och 2 ingår laborationer som genomförs på skolan i Söderåkra. I Kemi 1 och 2 samt Biologi 1 och 2 genomförs laborationerna under två halvdagar per kurs. För Naturkunskap 2 samt Fysik 1 och 2 genomförs laborationerna under en halvdag per kurs. 

I kurserna Idrott och hälsa 1 samt Idrott och Hälsa 2  förekommer närundervisning under en dag per kurs. Det innebär att du kommer till skolan för att genomföra detta.


När du som elev kommer till skolan för undervisning och laborationer har du rätt att få ersättning från din hemkommun för detta, både vad gäller resa och boende inom Sverige. 


 

Teknisk utrustning 

För att du ska kunna bedriva studier på Korr så behövs: 


Dator med webbkamera och headset kan du få låna från skolan under den tid du studerar hos oss. 


Information om hur du ansöker till oss hittar du under fliken "Ansökan".


Checklista - En dag på Korr.mp4

Så här går det till att studera på Korr

B&F Korr.mp4

Så här kan det gå till att läsa Bild och form på Korr

Introduktion till Film- och TV-kunskap.mp4

Så här kan det gå till att läsa kursen Film och Tv kunskap på Korr

Presentation av kursen GA.mp4

Så här kan det gå till att lära kursen Gymnasiearbete på Korr

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »