Om oss

Vårt distansgymnasium är en kommunal gymnasieskola som är belägen i Söderåkra, Torsås kommun. Skolan har riksintag, vilket betyder att eleverna kan bedriva studier hos oss oavsett var i Sverige de bor, eller vistas utomlands. Det är dock ett krav att vara folkbokförd i Sverige.

För att tillhöra målgruppen som får studera genom distansundervisning på gymnasiet ska du ha en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller av andra särskilda skäl. Mer information om detta hittar du under "Ansökan".


Att studera på distans

Korrespondensgymnasiet erbjuder ett nätbaserat alternativ till traditionell gymnasieutbildning, där undervisningen schemaläggs och genomförs på ett annat sätt än på andra gymnasieskolor. Kurserna som ingår i de olika programmen läses i en specifik ordning enligt en färdig struktur. För de elever som har med sig poäng från en tidigare skola lägger skolan upp en studieplan för de terminer som återstår till en examen.


 • Studierna sker på heltid.

 • Eleven läser 400-500 poäng per termin.

 • Eleven studerar 6-8 timmar per dag måndag till fredag.

 • En fjärrlektion i veckan per kurs. På fjärrlektionen träffar eleven sin lärare och kurskamrater. Under fjärrlektionen har eleven kamera på och använder mikrofon. Fjärrlektionerna äger vanligen rum mellan klockan 8-16 på vardagar (svensk tid).

 • Fjärrlektionerna upptar ca 10-20% av kurstiden och sker på flera olika sätt, delvis beroende på vilken kurs det handlar om och var i kursen man befinner sig. Det vanligaste är undervisning i smågrupper och gruppdiskussioner med ca 3-6 elever. Även fjärrlektioner med fler deltagare äger rum.

 • Distanslektioner tar upp ca 80-90% av kurstiden och finns i en lektionsplanering. Där kan eleven se vad som ska göras varje dag, och genomförs genom självstudier. Här finns exempelvis genomgångar, texter som ska läsas, filmer som ska se, tid för att arbeta med uppgifter mm.

 • Kurserna examineras på olika sätt och innehåller flera obligatoriska nätträffar. Uppgifterna kan till exempel bestå av videoinspelningar, skriftliga inlämningar, digitala realtidsprov i webbkamera, diskussionsseminarier mm.

 • Kommunikationen är nödvändig och det går inte att genomföra utbildningen utan att ha såväl muntlig som skriftlig kontakt med skolan.

 • Eleverna på Korrespondensgymnasiet får inte ersättning för skollunch.

 • Varje elev får en personlig mentor när hen börjar på Korr. Mentor och elev håller regelbunden kontakt under hela studietiden. Mentorn stöttar elever i övergripande frågor gällande studiesituationen.

 • Att studera på distans är ett arbetssätt som ger möjlighet till flexibilitet, men som också kräver självdisciplin. De främsta framgångsfaktorerna för elever på Korr är att följa de kursplaneringar som lärarna har gjort, samt att hålla tät kontakt med sin mentor och sina lärare. Studiesättet bygger på tät kommunikation mellan elev och lärare/mentor samt mellan elev och elev.

 • Eleverna måste varje dag logga in på skolans digitala plattform Quiculum för att registrera sin närvaro. Om eleven är sjuk görs sjukanmälan i Quiculum (för omyndig elev gör vårdnadshavare sjukanmälan).

 • Quiculum är den plattform som allt utgår ifrån, och där finns länkar till andra resurser som skolan använder (bland annat Google Classroom).

 • Studenten firas på distans i de olika programmen.


Laborationer och närundervisning på plats i våra lokaler i Söderåkra

I de naturvetenskapliga kurserna Naturkunskap 2, Biologi 1 och 2, Fysik 1 och 2 samt Kemi 1 och 2 ingår laborationer som genomförs på skolan i Söderåkra. I Kemi 1 och 2 samt Biologi 1 och 2 genomförs laborationerna under två halvdagar per kurs. För Naturkunskap 2 samt Fysik 1 och 2 genomförs laborationerna under en halvdag per kurs.

I kurserna Idrott och hälsa 1 samt Idrott och Hälsa 2 förekommer närundervisning under en dag per kurs. Det innebär att du kommer till skolan för att genomföra detta.


När du som elev kommer till skolan för undervisning och laborationer har du rätt att få ersättning från din hemkommun för detta, både vad gäller resa och boende inom Sverige.


Teknisk utrustning

För att du ska kunna bedriva studier på Korr så behövs:

 • daglig tillgång till stabil Internetuppkoppling

 • dator med webbkamera

 • headset

 • mobiltelefon med kamera


Dator med webbkamera och headset kan du få låna från skolan under den tid du studerar hos oss.


Information om hur du ansöker till oss hittar du under fliken "Ansökan".


Checklista - En dag på Korr.mp4


Så här går det till att studera på Korr

B&F Korr.mp4

Så här kan det gå till att läsa Bild och form på Korr

Introduktion till Film- och TV-kunskap.mp4

Så här kan det gå till att läsa kursen Film och Tv kunskap på Korr

Presentation av kursen GA.mp4

Så här kan det gå till att lära kursen Gymnasiearbete på Korr

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »