Om oss

Vårt distansgymnasium är en kommunal gymnasieskola som är belägen i Söderåkra, Torsås kommun. Skolan har riksintag, vilket betyder att eleverna kan bedriva studier hos oss oavsett vart i Sverige de bor, eller vistas utomlands. Det är dock ett krav att vara folkbokförd i Sverige.


Att studera på distans

Korrespondensgymnasiet har tidigare samarbetat med Hermods AB kring betygsättningen. Detta samarbete kommer inte att fortsätta efter sommaren 2020, vilket innebär att Korrespondensgymnasiets lärare kommer stå för såväl undervisning som betygsättning i samtliga kurser.

Korrespondensgymnasiet, “Korr”, erbjuder ett nätbaserat alternativ till traditionell gymnasieutbildning, där undervisningen är schemalagd på ett annat sätt än på andra gymnasieskolor. Kurserna som ingår i de olika programmen läses i en specifik ordning enligt en färdig struktur. För de elever som har med sig poäng från en tidigare skola anpassas elevens individuella studieplan av skolan.

 • Studierna sker alltid på heltid

 • Eleven läser 400-500 poäng per termin

 • Eleven studerar 6-8 timmar per dag måndag till fredag

 • Lärarledda lektioner genomförs i realtid i videochatt med webbkamera under lärarens arbetstid, vanligen 8-16 på vardagar (svensk tid)

 • En stor del av genomgångar och föreläsningar spelas in och publiceras i vår plattform

 • Lärarledd undervisning är förlagd på ca 15-20% av kurstiden och sker på flera olika sätt, delvis beroende på vilken kurs det handlar om och var i kursen man befinner sig. Det vanligaste är att sker genom gruppdiskussioner med ca 3-6 elever. I undantagsfall förekommer föreläsningar i realtid.

 • Kurserna examineras på olika sätt och innehåller flera obligatoriska nätträffar. Uppgifterna kan till exempel bestå av videoinspelningar, skriftliga inlämningar, prov och diskussionsseminarier.

 • Kommunikationen är nödvändig och det går inte att genomföra utbildningen utan att ha såväl muntlig som skriftlig kontakt med skolan.

 • Eleverna på Korrespondensgymnasiet får inte ersättning för skollunch.

 • Varje elev får en personlig mentor när hen börjar på Korr. Mentor och elev håller regelbunden kontakt under hela studietiden. Mentorn stöttar elever i övergripande frågor gällande studiesituationen.

 • Att studera på distans är ett arbetssätt som ger möjlighet till flexibilitet, men som också kräver självdisciplin. De främsta framgångsfaktorerna för elever på Korr är att följa de kursplaneringar som lärarna har gjort, samt att hålla tät kontakt med sin mentor och sina lärare. Studiesättet bygger på tät kommunikation mellan elev och lärare/mentor samt mellan elev och elev.

 • Eleverna måste varje dag logga in på skolans digitala plattform Quiculum för att registrera sin närvaro. Om eleven är sjuk görs sjukanmälan i Quiculum (för omyndig elev gör vårdnadshavare sjukanmälan).

 • Quiculum är den plattform som allt utgår ifrån, och där finns länkar till andra resurser som skolan använder (bland annat Google Classroom).


Laborationer på plats i våra lokaler i Söderåkra

I de naturvetenskapliga kurserna Naturkunskap 2, Biologi 1 och 2, Fysik 1 och 2 samt Kemi 1 och 2 ingår laborationer som genomförs på skolan i Söderåkra. I Kemi 1 och 2 samt Biologi 1 och 2 genomförs laborationerna under två halvdagar per kurs. För Naturkunskap 2 samt Fysik 1 och 2 genomförs laborationerna under en halvdag per kurs. Resa och boende i samband med detta står inte Korrespondensgymnasiet för, utan det hänvisas till hemkommunen.


Teknisk utrustning

För att du ska kunna bedriva studier på Korr så behövs:

 • daglig tillgång till stabil Internetuppkoppling

 • dator med webbkamera

 • headset

 • mobiltelefon med kamera

Detta tillhandahåller inte skolan, utan du som elev behöver stå för utrustning och internetanslutning.


Checklista - En dag på Korr.mp4Så här går det till att studera på Korr

Idrott och hälsa på distans.mp4

Så här kan det gå till att läsa idrott och hälsa på Korr

Recording #167.mp4

Så här kan det gå till att läsa Bild och form på Korr

Introduktion till Film- och TV-kunskap.mp4

Så här kan det gå till att läsa kursen Film och Tv kunskap på Korr

Presentation av kursen GA.mp4

Så här kan det gå till att lära kursen Gymnasiearbete på Korr

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »