Om oss

Vårt distansgymnasium är en kommunal gymnasieskola som är belägen i Söderåkra, Torsås kommun. Skolan har riksintag, vilket betyder att eleverna kan bedriva studier hos oss oavsett var i Sverige de bor, eller vistas utomlands. Det är dock ett krav att vara folkbokförd i Sverige. Från och med sommaren 2021 ändrades skollagen så att distansundervisning får användas för en hel utbildning i gymnasieskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller av andra särskilda skäl. (Skollagen 2010:800).


Att studera på distans

Korrespondensgymnasiet, “Korr”, erbjuder ett nätbaserat alternativ till traditionell gymnasieutbildning, där undervisningen schemaläggs och genomförs på ett annat sätt än på andra gymnasieskolor. Kurserna som ingår i de olika programmen läses i en specifik ordning enligt en färdig struktur. För de elever som har med sig poäng från en tidigare skola anpassas elevens individuella studieplan av skolan.


 • Studierna sker alltid på heltid

 • Eleven läser 400-500 poäng per termin

 • Eleven studerar 6-8 timmar per dag måndag till fredag

 • Lärarledda lektioner genomförs i realtid i videochatt med webbkamera under lärarens arbetstid, vanligen 8-16 på vardagar (svensk tid)

 • En stor del av genomgångar och föreläsningar spelas in och publiceras i vår plattform

 • Lärarledd undervisning är förlagd på ca 15-20% av kurstiden och sker på flera olika sätt, delvis beroende på vilken kurs det handlar om och var i kursen man befinner sig. Det vanligaste är att sker genom gruppdiskussioner med ca 3-6 elever. I undantagsfall förekommer föreläsningar i realtid.

 • Kurserna examineras på olika sätt och innehåller flera obligatoriska nätträffar. Uppgifterna kan till exempel bestå av videoinspelningar, skriftliga inlämningar, digitala realtidsprov i webbkamera, diskussionsseminarier mm.

 • Kommunikationen är nödvändig och det går inte att genomföra utbildningen utan att ha såväl muntlig som skriftlig kontakt med skolan.

 • Eleverna på Korrespondensgymnasiet får inte ersättning för skollunch.

 • Varje elev får en personlig mentor när hen börjar på Korr. Mentor och elev håller regelbunden kontakt under hela studietiden. Mentorn stöttar elever i övergripande frågor gällande studiesituationen.

 • Att studera på distans är ett arbetssätt som ger möjlighet till flexibilitet, men som också kräver självdisciplin. De främsta framgångsfaktorerna för elever på Korr är att följa de kursplaneringar som lärarna har gjort, samt att hålla tät kontakt med sin mentor och sina lärare. Studiesättet bygger på tät kommunikation mellan elev och lärare/mentor samt mellan elev och elev.

 • Eleverna måste varje dag logga in på skolans digitala plattform Quiculum för att registrera sin närvaro. Om eleven är sjuk görs sjukanmälan i Quiculum (för omyndig elev gör vårdnadshavare sjukanmälan).

 • Quiculum är den plattform som allt utgår ifrån, och där finns länkar till andra resurser som skolan använder (bland annat Google Classroom).

 • Studenten firas på distans i de olika programmen.


Laborationer och närundervisning på plats i våra lokaler i Söderåkra

I de naturvetenskapliga kurserna Naturkunskap 2, Biologi 1 och 2, Fysik 1 och 2 samt Kemi 1 och 2 ingår laborationer som genomförs på skolan i Söderåkra. I Kemi 1 och 2 samt Biologi 1 och 2 genomförs laborationerna under två halvdagar per kurs. För Naturkunskap 2 samt Fysik 1 och 2 genomförs laborationerna under en halvdag per kurs.


Skolinspektionen har under vårterminen -21 meddelat oss att vi behöver ha två tillfällen av närundervisning (lektion på plats vid skolan) i kurserna inom ämnet Idrott och hälsa.


Detta innebär att elever som framöver ska läsa kurserna Idrott och hälsa 1, Idrott och Hälsa 2, Idrott och hälsa1 - specialisering och Idrott och hälsa 2 - specialisering behöver komma till skolan för att genomföra dessa tillfällen.


När du som elev kommer till skolan för undervisning och laborationer har du rätt att få ersättning från din hemkommun för detta, både vad gäller resa och boende inom Sverige.Teknisk utrustning

För att du ska kunna bedriva studier på Korr så behövs:

 • daglig tillgång till stabil Internetuppkoppling

 • dator med webbkamera

 • headset

 • mobiltelefon med kamera


Checklista - En dag på Korr.mp4


Så här går det till att studera på Korr

B&F Korr.mp4

Så här kan det gå till att läsa Bild och form på Korr

Introduktion till Film- och TV-kunskap.mp4

Så här kan det gå till att läsa kursen Film och Tv kunskap på Korr

Presentation av kursen GA.mp4

Så här kan det gå till att lära kursen Gymnasiearbete på Korr

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »