Kontakt

Kontakt

Administration

Antagningssekreterare: Yvonne Petersson | 0486-33585 | yvonne.petersson@korr.se

Registrator: Åsa Haglund | 0486-33597 | asa.haglund@korr.se

Skolkoordinator: Frida Broman | 0486-33620 | frida.broman@korr.se


Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare: Liselotte Sandberg | 0486-33419 | liselotte.sandberg@korr.se (SA och HU)
Studie- och yrkesvägledare: Viktoria Andersson | 0486-33586 | viktoria.andersson@korr.se (NA och EK)


Elevhälsa

Skolkurator: Emöke Bokor | 0486-33416, 0708-117363 | emoke.bokor@korr.se (EK och NA)

Skolkurator: Madelene Karlsson | 0486-33581 | madelene.karlsson@korr.se (SA och HU)

Specialpedagog: Ewa Bergman | 0486-33592 | ewa.bergman@korr.se

Samtalsstödjare : Carola Karlsson | 0486-33595 | carola.karlsson@korr.se

Skolsköterska: Malin Sördal | 0486-33637 | malin.sordal@korr.se


Skolledning

Rektor: Benny Rosenqvist, (NA, EK) | 0486-33623 | benny.rosenqvist@korr.se

Rektor: Pernilla Gustavsson, (HU, SAM) | 0486-33616 | pernilla.gustavsson@korr.se

Administrativ chef: Marie Kittel | 0486-335 84 | marie.kittel@korr.se


Postadress:

Box 503

385 25 Torsås

Besöksadress:

Kyrkvägen 28

385 51 SÖDERÅKRA

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »