Biblioteket på Korr

Bibliotekarien:

• hjälper eleven att komma igång med sitt personliga bibliotekskonto och ger hen 

en introduktion till webbplatsen

• ger tips på litteratur, vetenskapligt material och användbara sökvägar i skolarbetet

• ger eleven redskapen att utvärdera källor

• diskuterar referenser och upphovsrätt

• hjälper till att ta fram böcker som passar elevens särskilda behov

• ger individuell handledning

• arbetar läsfrämjande för att skapa läslust

• presenterar och introducerar sökdatabaser

• samarbetar med skolans pedagoger kring elevernas lärande

Kontakta skolans bibliotekarie: 

E-post: charlotte.eriksson-johansson@korr.se

Telefon: 0486-443460

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »