Ansökan

Ansökan för antagning till vårterminen -21

Du ansöker om plats direkt till Korrespondensgymnasiet.

Urvalet baseras på dina grundskolebetyg och du måste vara behörig till sökt program enligt Gymnasieförordningens regler. Vilken nivå antagningspoängen hamnar på är inte möjligt att säga, då det beror både på antalet sökande och deras poäng i kombination med antalet platser. I dagsläget är det inte beslutat hur många platser som kommer att erbjudas.

Blir du antagen och inskriven på Korrespondensgymnasiet, så tillgodoräknar du dig tidigare avslutade gymnasiekurser och vi placerar dig i rätt årskurs (1, 2 eller 3) och termin utifrån dessa poäng.

En komplett ansökan måste vara skolan tillhanda senast 20201030 och ska innehålla avgångsbetyg från grundskolan, utdrag ur betygskatalog från ev. tidigare gymnasiestudier samt ifylld ansökningsblankett. Ej komplett ansökan behandlas inte.

Ansökningsblankett

Sen ansökan. En sent inkommen ansökan placeras i en särskild kö och hanteras endast i mån av plats.

Besked om antagning kommer att meddelas 201123. Blir du antagen, så får du kallelse till ett obligatoriskt nätbaserat upprop i januari 2021.

Program och inriktningar:

EK – Ekonomiprogrammet – Ekonomi/Juridik

HU – Humanistiska programmet - Kultur

SA – Samhällsvetenskapsprogrammet – Samhällsvetenskap/Beteendevetenskap

NA – Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap/Naturvetenskap och samhälle


Ansökan för antagning till höstterminen

Du som vill söka till Korrespondensgymnasiet för att påbörja dina studier till höstterminen ska ansöka via gymnasieantagningen i din hemkommun, precis som du gör när du söker till en skola i hemkommunen. Studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola kan hjälpa dig med ansökan. Går du inte på en skola nu, så tar du i stället kontakt direkt med gymnasieantagningen i din hemkommun. Kommunens ansökningsdatum gäller.

Observera att du ska söka via din hemkommun oavsett om du går ut år 9 i juni eller om du redan går i en gymnasieskola, men har bestämt dig för att byta. Samtliga elever söker alltså till årskurs 1 när de söker till oss (även om du har poäng med dig från tidigare gymnasieskola). Blir du antagen och inskriven på Korrespondensgymnasiet så tillgodoräknar du dig tidigare avslutade gymnasiekurser och vi placerar dig i rätt årskurs (1,2 eller 3) utifrån dessa poäng.

Inga ansökningar sker direkt till oss.

Program och inriktningar:

EK – Ekonomiprogrammet – Ekonomi/Juridik

HU – Humanistiska programmet - Kultur

SA – Samhällsvetenskapsprogrammet – Samhällsvetenskap/Beteendevetenskap

NA – Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap/Naturvetenskap och samhälle

Ansökningskoder:

EK- 0834

HU- 0834

SA- 0834

NA- 0834

NA – Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap/Naturvetenskap och samhälle


Har du frågor om utbildningen eller ansökan kontaktar du någon av nedanstående personer:

Studie- och yrkesvägledare Liselotte Sandberg, 0486-334 19, liselotte.sandberg@korr.se

Antagningssekreterare Yvonne Petersson, 0486-335 85, yvonne.petersson@korr.se

Administrativ chef Marie Kittel, 0486-335 84, marie.kittel@korr.se

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.Information om våra personuppgiftsregister hittar du påwww.torsas.se/gdpr »