» Stäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad av hur människan och samhället drivs och utvecklas både i Sverige och i andra delar av världen.

Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och hur du ska uttrycka dig och framföra dina åsikter på ett professionellt sätt i tal och skrift.

Efter din tid på Samhällsvetenskapsprogrammet har du en bra och bred grund för att studera vidare på universitet och högskola. Du har också en bra möjlighet att starta ett eget företag inom något du brinner för.

Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet
» Stäng

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad och vill lära dig om den fysiska världen och allt om hur den fungerar. Du får studera bland annat biologi, fysik och kemi och matematik.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund att stå på, och du har många val efter din tid på gymnasiet om du vill plugga vidare. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket betyder att efter din tid på gymnasiet har du behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

En utbildning för dig som vill studera vidare och kanske arbeta som läkare, sjukgymnast, laboratoriemedarbetare, research manager, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, kriminaltekniker, civilingenjör, forskare, biolog, arkeolog, journalist, arkitekt, samhällsvetare eller lärare.

Läs mer om naturvetenskapsprogrammet
» Stäng

Humanistiska programmet

Utbildningen som handlar om människan och hur hon fungerar och utvecklas. Du får lära dig om hur människan varit genom historien och hur hon är nu.

På Humanistiska programmet lär du dig hur människans utveckling påverkas av och påverkar sådant som språk och kultur och du studerar detta utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. För att kunna lära dig om detta får du studera språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som främst ger dig behörighet till humanistiska studier på högskola eller universitet. Efter examen från Humanistiska programmet (HU) får du även grundläggande behörighet till samhällsvetenskapliga studier på högskola eller universitet.

Läs mer om humanistiska programmet
» Stäng

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om hur människor fungerar, tänker, känner och handlar för att kunna ta bra beslut som exempelvis ekonom eller jurist.

Viktiga inslag i Ekonomiprogrammet är företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, psykologi samt ledarskap och organisation.

Ekonomiprogrammet kommer först och främst att förbereda dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik på högskolan. Men Ekonomiprogrammet är också brett och ger dig behörighet till nästan alla samhällsvetenskapliga utbildningar på högskola eller universitet.

Läs mer om ekonomiprogrammet
2014/10/23
Logga in

Välj ditt studiesätt

Grundregeln är att alla som är elev på Korr pluggar online via datorn. Detta kan du göra var du vill i hela världen och när du vill. Men vi vill även berätta att våra dörrar på skolan alltid står öppna för dig som vill få individuell hjälp i kurser som du har svårt att klara. Då kan du komma och besöka skolan. Be din mentor hjälpa dig att planera Korrvistelsen så att du exempelvis får kommunikationsövningar i språk, eller mattestöd. På så vis har du möjlighet att förbättra dina studieresultat.

 

Regler på Korr

Vi har några regler som alla våra elever måste följa men vid sidan om detta är det du själv som styr din utbildning. Som elev på Korr skall du:

  • Studera på heltid. Det innebär att du genomför dina 2500 gymnasiepoäng på tre år. Detta är villkoren för att din hemkommun skall acceptera att du studerar hos oss och för att du skall få studiebidrag från CSN.
  • Tidsplanera, genomföra och avsluta kurser motsvarande minst 400 poäng varje termin.
  • Skicka in 1-2 uppdrag per vecka.
  • Veckovis rapportera/kommunisera med din mentor om hur studierna fortskrider.
  • Genomföra planerade kursmoment så som laborationer och idrottstentamen på plats i Torsås.