» Stäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad av hur människan och samhället drivs och utvecklas både i Sverige och i andra delar av världen.

Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och hur du ska uttrycka dig och framföra dina åsikter på ett professionellt sätt i tal och skrift.

Efter din tid på Samhällsvetenskapsprogrammet har du en bra och bred grund för att studera vidare på universitet och högskola. Du har också en bra möjlighet att starta ett eget företag inom något du brinner för.

Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet
» Stäng

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad och vill lära dig om den fysiska världen och allt om hur den fungerar. Du får studera bland annat biologi, fysik och kemi och matematik.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund att stå på, och du har många val efter din tid på gymnasiet om du vill plugga vidare. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket betyder att efter din tid på gymnasiet har du behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

En utbildning för dig som vill studera vidare och kanske arbeta som läkare, sjukgymnast, laboratoriemedarbetare, research manager, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, kriminaltekniker, civilingenjör, forskare, biolog, arkeolog, journalist, arkitekt, samhällsvetare eller lärare.

Läs mer om naturvetenskapsprogrammet
» Stäng

Humanistiska programmet

Utbildningen som handlar om människan och hur hon fungerar och utvecklas. Du får lära dig om hur människan varit genom historien och hur hon är nu.

På Humanistiska programmet lär du dig hur människans utveckling påverkas av och påverkar sådant som språk och kultur och du studerar detta utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. För att kunna lära dig om detta får du studera språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som främst ger dig behörighet till humanistiska studier på högskola eller universitet. Efter examen från Humanistiska programmet (HU) får du även grundläggande behörighet till samhällsvetenskapliga studier på högskola eller universitet.

Läs mer om humanistiska programmet
» Stäng

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om hur människor fungerar, tänker, känner och handlar för att kunna ta bra beslut som exempelvis ekonom eller jurist.

Viktiga inslag i Ekonomiprogrammet är företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, psykologi samt ledarskap och organisation.

Ekonomiprogrammet kommer först och främst att förbereda dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik på högskolan. Men Ekonomiprogrammet är också brett och ger dig behörighet till nästan alla samhällsvetenskapliga utbildningar på högskola eller universitet.

Läs mer om ekonomiprogrammet
2014/10/22
Logga in

Naturvetenskapsprogrammet

naturvetenskapligtprogramNaturvetenskapsprogrammet är ett program för dig som är intresserad och vill lära dig om den fysiska världen och allt om hur den fungerar. Du får studera bland annat biologi, fysik och kemi och matematik.

Programstruktur

På Naturvetenskapsprogrammet kan du välja att läsa följande moderna språk:

  • Spanska
  • Franska
  • Tyska

Språken finns både för dig som är nybörjare eller fortsättare.

En utbildning som öppnar för många möjligheter

På Naturvetenskapsprogrammet får du utveckla ditt sinne för kritiskt tänkande, logiska förklaringar och lära dig skilja och värdera olika påståenden från ett vetenskapligt sätt. Vill du kanske vidareutbilda dig till läkare, veterinär, astronom, företagsutvecklare eller bli forskare ska du gå Naturvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund att stå på, och du har många val efter din tid på gymnasiet, om du vill plugga vidare. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket betyder att efter din tid på gymnasiet har du behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Vill du läsa vidare efter Naturvetenskapsprogrammet?

Naturvetenskapsprogrammet programmet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram så du kan studera vidare direkt efter din tid på gymnasiet.

Inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet

På Naturvetenskapsprogrammet kan du välja mellan två inriktningar, naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.

> Naturvetenskap

På inriktningen naturvetenskap får du fördjupade kunskaper inom bland annat ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. I undervisningen får du observera, planera och göra experiment och tolka, kritisera och arbeta från en naturvetenskaplig synvinkel.

Väljer du inriktningen Naturvetenskap får du en perfekt fördjupning för fortsatta studier till läkare, biolog, sjukgymnast, farmaceut eller ingenjör. Eller vilken högskoleutbildning som helst. Det är högt tempo på NA, alltså krävs det att du är motiverad och har goda förkunskaper i matematik, biologi, fysik och kemi.

> Naturvetenskap och samhälle

På inriktningen naturvetenskap och samhälle får du fördjupade kunskaper inom bland annat ämnena naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Det är en bra inriktning för dig som vill kombinera ditt intresse för naturvetenskap och samtidigt få djupare kunskap inom samhällsvetenskapliga ämnen, och tillexempel studera miljöpolitiska frågor och om hur vårat samhälle är uppbyggt, om lagstiftning och hur demokratin fungerar och kombinera det med naturvetenskap.

Efter naturvetenskapsprogrammet

Efter vidare studier kanske du arbetar som läkare, sjukgymnast, laboratoriemedarbetare, research manager, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, kriminaltekniker, civilingenjör, forskare, biolog, arkeolog, journalist, arkitekt, samhällsvetare eller lärare.