» Stäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad av hur människan och samhället drivs och utvecklas både i Sverige och i andra delar av världen.

Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och hur du ska uttrycka dig och framföra dina åsikter på ett professionellt sätt i tal och skrift.

Efter din tid på Samhällsvetenskapsprogrammet har du en bra och bred grund för att studera vidare på universitet och högskola. Du har också en bra möjlighet att starta ett eget företag inom något du brinner för.

Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet
» Stäng

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad och vill lära dig om den fysiska världen och allt om hur den fungerar. Du får studera bland annat biologi, fysik och kemi och matematik.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund att stå på, och du har många val efter din tid på gymnasiet om du vill plugga vidare. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket betyder att efter din tid på gymnasiet har du behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

En utbildning för dig som vill studera vidare och kanske arbeta som läkare, sjukgymnast, laboratoriemedarbetare, research manager, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, kriminaltekniker, civilingenjör, forskare, biolog, arkeolog, journalist, arkitekt, samhällsvetare eller lärare.

Läs mer om naturvetenskapsprogrammet
» Stäng

Humanistiska programmet

Utbildningen som handlar om människan och hur hon fungerar och utvecklas. Du får lära dig om hur människan varit genom historien och hur hon är nu.

På Humanistiska programmet lär du dig hur människans utveckling påverkas av och påverkar sådant som språk och kultur och du studerar detta utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. För att kunna lära dig om detta får du studera språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som främst ger dig behörighet till humanistiska studier på högskola eller universitet. Efter examen från Humanistiska programmet (HU) får du även grundläggande behörighet till samhällsvetenskapliga studier på högskola eller universitet.

Läs mer om humanistiska programmet
» Stäng

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om hur människor fungerar, tänker, känner och handlar för att kunna ta bra beslut som exempelvis ekonom eller jurist.

Viktiga inslag i Ekonomiprogrammet är företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, psykologi samt ledarskap och organisation.

Ekonomiprogrammet kommer först och främst att förbereda dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik på högskolan. Men Ekonomiprogrammet är också brett och ger dig behörighet till nästan alla samhällsvetenskapliga utbildningar på högskola eller universitet.

Läs mer om ekonomiprogrammet
2014/10/21
Logga in

Humanistiska programmet

Humanistiskt programHumanistiska programmet handlar om människan och hur hon fungerar och utvecklas. Du får lära dig om hur människan varit genom historien, hennes utveckling och dagens situation.

Programstruktur

På Humanistiska programmet (HU), lär du dig hur människans utveckling påverkas av och påverkar sådant som språk och kultur och du studerar detta utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. För att kunna lära dig om detta får du studera språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Språk på Humanistiska programmet

Kunskaper i språk och text är viktigt för att kunna förstå människor och andra kulturer liksom för att föra fram sina egna idéer till andra. Därför får du genom dina språkstudier lära dig om människors, språk och kultur och sedan kommunicera och reflektera över dem både själv och med andra. I utbildningen kommer du att få ta del av olika texter både på svenska och på engelska.

På Humanstsika programmet kan du välja att läsa följande moderna språk:

  • Spanska
  • Franska
  • Tyska

Språken finns både för dig som är nybörjare eller fortsättare.

Lär dig att analysera och arbeta vetenskapligt

När man studerar humaniora är det viktigt att kunna ställa frågor i ämnet och sedan med hjälp av olika metoder besvara frågorna. På Humanistiska programmet (HU), lär du dig hur du ställer en fråga och vilka metoder du kan använda för att svara på dem.

Du lär dig också att hantera olika texter och granska dem kritiskt. Det betyder att du lär dig att skilja på vad som är fakta, värderingar eller resonemang till exempel. När du lärt dig hur du kan sålla och ta del av olika typer av texter och kunskap, lär du dig även att ta ställning och argumentera för eller emot dem.

Humaniora är inte bara vetenskapligt och teoretiskt. Det du lär dig om hur människor fungerar i samband med kultur och språk kan du använda ute i praktiken när du möter människor i olika situationer och från olika kulturer och länder.

Inriktingar på Humanistiska programmet

Det finns två olika inriktningar på det Humanistiska programmet (HU): Kultur eller Språk

> Kultur

Här ligger fokus på kultur, hur människan skapar kultur och hur kultur påverkar människan. Du lär dig om detta genom att läsa kultur, litteratur, filosofi och psykologi och genom att beskriva, analysera och reflektera över kultur och kulturupplevelser.

Inriktningen ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet till många utbildningar vid högskolan, särskilt inom humaniora, språk och samhällsvetenskap. Exempel på yrken som du får en bra grund att läsa vidare till är journalist, översättare, tolk, lärare, skådespelare, kulturvetare och bibliotekarie.

> Språk

För att kunna arbeta utomlands eller med internationella samarbeten är det viktigt att kunna olika språk. På inriktningen språk får du chansen att lära dig flera språk samt förstå sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Dessa kunskaper har blivit allt viktigare eftersom länderna i världen samarbetar och påverkar varandra allt mer.

Efter dina studier kan du studera vidare på högskola och universitet inom områden där språk har en given plats och kanske en fortsättning med internationellt arbete. Du kan även studera vidare inom exempelvis statsvetenskap, historia, språk eller litteraturkunskap.

Efter Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) är ett högskoleförberedande program som främst ger dig behörighet till humanistiska studier på högskola eller universitet. Efter examen från Humanistiska programmet (HU) får du även grundläggande behörighet till samhällsvetenskapliga studier på högskola eller universitet.