» Stäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad av hur människan och samhället drivs och utvecklas både i Sverige och i andra delar av världen.

Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och hur du ska uttrycka dig och framföra dina åsikter på ett professionellt sätt i tal och skrift.

Efter din tid på Samhällsvetenskapsprogrammet har du en bra och bred grund för att studera vidare på universitet och högskola. Du har också en bra möjlighet att starta ett eget företag inom något du brinner för.

Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet
» Stäng

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad och vill lära dig om den fysiska världen och allt om hur den fungerar. Du får studera bland annat biologi, fysik och kemi och matematik.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund att stå på, och du har många val efter din tid på gymnasiet om du vill plugga vidare. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket betyder att efter din tid på gymnasiet har du behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

En utbildning för dig som vill studera vidare och kanske arbeta som läkare, sjukgymnast, laboratoriemedarbetare, research manager, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, kriminaltekniker, civilingenjör, forskare, biolog, arkeolog, journalist, arkitekt, samhällsvetare eller lärare.

Läs mer om naturvetenskapsprogrammet
» Stäng

Humanistiska programmet

Utbildningen som handlar om människan och hur hon fungerar och utvecklas. Du får lära dig om hur människan varit genom historien och hur hon är nu.

På Humanistiska programmet lär du dig hur människans utveckling påverkas av och påverkar sådant som språk och kultur och du studerar detta utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. För att kunna lära dig om detta får du studera språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som främst ger dig behörighet till humanistiska studier på högskola eller universitet. Efter examen från Humanistiska programmet (HU) får du även grundläggande behörighet till samhällsvetenskapliga studier på högskola eller universitet.

Läs mer om humanistiska programmet
» Stäng

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om hur människor fungerar, tänker, känner och handlar för att kunna ta bra beslut som exempelvis ekonom eller jurist.

Viktiga inslag i Ekonomiprogrammet är företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, psykologi samt ledarskap och organisation.

Ekonomiprogrammet kommer först och främst att förbereda dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik på högskolan. Men Ekonomiprogrammet är också brett och ger dig behörighet till nästan alla samhällsvetenskapliga utbildningar på högskola eller universitet.

Läs mer om ekonomiprogrammet
2014/10/20
Logga in

Ekonomiprogrammet

ekonomisktprogramEkonomiprogrammet (EK) är för dig som är intresserad av samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om hur människor fungerar, tänker, känner och handlar.

Programstruktur

Viktiga inslag i Ekonomiprogrammet (EK) är företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, psykologi samt ledarskap och organisation.

På Ekonomiprogrammet studerar du bland annat:

  • Hur ska samhällets resurser användas på bästa sätt?
  • Hur startar, driver och utvecklar man ett företag med entreprenörsanda?
  • Hur styr och påverkar rättsystem och lagar Sveriges företag, organisationer och privatliv?

På Ekonomiprogrammet kan du välja att läsa följande moderna språk:

  • Spanska
  • Franska
  • Tyska

Språken finns både för dig som är nybörjare eller fortsättare.

Lär dig om ekonomi utifrån ett internationellt perspektiv

Som elev på Ekonomiprogrammet (EK), får du lära dig om ekonomi och företag utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Du får kunskap om länders historia och vilka förutsättningar de har för att driva företag. När du lär dig om andra länder och deras företagskultur lär du dig även om hur du kan samarbeta med företag från olika delar av världen.

Företagen får allt mer ta sitt ansvar för miljön och samhället

Företagen får ta allt mer ansvar för sin påverkan på miljö, individer och samhället i stort. Därför får du på Ekonomiprogrammet (EK) kunskap om ekonomi och företagande utifrån miljösynpunkt och hur de kan drivas för att påverka miljön så lite som möjligt. Samtidigt får du lära dig hur företag kan påverka människor och samhällen. Genom att lära dig hur ett företag bör hålla sig till etiska regler och ta ansvar för sin omgivning kan du minska risker för konflikter mellan privatpersoner eller organisationer och ditt företag.

Inriktningar på Ekonomiprogrammet

På Ekonomiprogrammet (EK) finns två inriktningar: Ekonomi eller Juridik.

> Ekonomi

När du går ekonomiinriktningen får du de kunskaper du behöver för att kunna starta eget samt en bra förberedelse för vidare studier inom ekonomi på högskolan. Du lär dig om företagsekonomi, redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation.

Efter inriktning ekonomi är du redo att studera vidare inom högskola och universitet, främst inom juridik och ekonomi men även andra samhällsvetenskapliga områden. Du kan också direkt få jobb inom ekonomi och redovisning. Självkart har du också en bra grund att stå på om du vill starta eget företag.

> Juridik

När du läser inriktningen Juridik kommer du att få sätta dig in i hur det svenska rättssystemet fungerar i ett demokratiskt samhälle. Du får även lära dig om hur internationella lagar kan påverka det svenska samhället. På Ekonomiprogrammet (EK), Juridik får du lösa juridiska problem utifrån de rättskällor och metoder som du lär dig att använda under gymnasieutbildningen.

Efter din tid Ekonomiprogrammet med inriktning juridik är du redo att studera vidare inom högskola och universitet, främst inom juridik och ekonomi men även andra samhällsvetenskapliga områden.

Examen och framtiden efter Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet (EK) kommer först och främst att förbereda dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik på högskolan. Men Ekonomiprogrammet är också brett och ger dig behörighet till många andra samhällsvetenskapliga utbildningar på högskola eller universitet.