» Stäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad av hur människan och samhället drivs och utvecklas både i Sverige och i andra delar av världen.

Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och hur du ska uttrycka dig och framföra dina åsikter på ett professionellt sätt i tal och skrift.

Efter din tid på Samhällsvetenskapsprogrammet har du en bra och bred grund för att studera vidare på universitet och högskola. Du har också en bra möjlighet att starta ett eget företag inom något du brinner för.

Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet
» Stäng

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad och vill lära dig om den fysiska världen och allt om hur den fungerar. Du får studera bland annat biologi, fysik och kemi och matematik.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund att stå på, och du har många val efter din tid på gymnasiet om du vill plugga vidare. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket betyder att efter din tid på gymnasiet har du behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

En utbildning för dig som vill studera vidare och kanske arbeta som läkare, sjukgymnast, laboratoriemedarbetare, research manager, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, kriminaltekniker, civilingenjör, forskare, biolog, arkeolog, journalist, arkitekt, samhällsvetare eller lärare.

Läs mer om naturvetenskapsprogrammet
» Stäng

Humanistiska programmet

Utbildningen som handlar om människan och hur hon fungerar och utvecklas. Du får lära dig om hur människan varit genom historien och hur hon är nu.

På Humanistiska programmet lär du dig hur människans utveckling påverkas av och påverkar sådant som språk och kultur och du studerar detta utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. För att kunna lära dig om detta får du studera språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som främst ger dig behörighet till humanistiska studier på högskola eller universitet. Efter examen från Humanistiska programmet (HU) får du även grundläggande behörighet till samhällsvetenskapliga studier på högskola eller universitet.

Läs mer om humanistiska programmet
» Stäng

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om hur människor fungerar, tänker, känner och handlar för att kunna ta bra beslut som exempelvis ekonom eller jurist.

Viktiga inslag i Ekonomiprogrammet är företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, psykologi samt ledarskap och organisation.

Ekonomiprogrammet kommer först och främst att förbereda dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik på högskolan. Men Ekonomiprogrammet är också brett och ger dig behörighet till nästan alla samhällsvetenskapliga utbildningar på högskola eller universitet.

Läs mer om ekonomiprogrammet
2014/10/21
Logga in

Vuxenstudier som passar dig!

På Korr läser vi online, d v s du läser hemifrån på distans med Hermods distansutbildningsmaterial och behöver endast komma till skolan vid eventuella laborationer i naturvetenskapliga kurser.

Du kan läsa på heltid eller enstaka kurser i ditt eget tempo. Välj själv de kurser du vill läsa efter dina behov och intressen. Tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare planerar du dina studier. Distansstudierna är helt individualiserade och vi har därför löpande antagning under året.

Vem kan läsa som KomVux-elev på Korr?

Du är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller tidigare om du slutfört en gymnasieutbildning från gymnasieskolan. Du måste vara folkbokförd i Torsås kommun för att få läsa på KomVux vid Korrespondensgymnasiet.

Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som

  • Vill skaffa behörighet till högskole-studier
  • Har avbrutit dina tidigare gymnasiestudier
  • Har nioårig grundskola och vill skaffa gymnasiekompetens
  • Önskar förkovra dig i något/några ämnen, önskar läsa upp betyg i vissa kurser

Kostnader

Undervisning/handledning är kostnadsfri. Inom KomVux köper deltagarna själv sitt kursmaterial.

Ansökan studiemedel

Kan göras när som helst under året. Studiemedel lämnas för högst ett år i taget och retroaktivt högst fyra veckor efter det ansökan kommit in till CSN. Du kan ansöka direkt på www.csn.se med en s.k. e-ansökan eller använda dig av en ansökningsblankett.

För mer information och ansökan

Kontakta vår Studie- och yrkesvägledare Marie Palm, 0486-33586, marie.palm@korr.se