» Stäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad av hur människan och samhället drivs och utvecklas både i Sverige och i andra delar av världen.

Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och hur du ska uttrycka dig och framföra dina åsikter på ett professionellt sätt i tal och skrift.

Efter din tid på Samhällsvetenskapsprogrammet har du en bra och bred grund för att studera vidare på universitet och högskola. Du har också en bra möjlighet att starta ett eget företag inom något du brinner för.

Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet
» Stäng

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad och vill lära dig om den fysiska världen och allt om hur den fungerar. Du får studera bland annat biologi, fysik och kemi och matematik.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund att stå på, och du har många val efter din tid på gymnasiet om du vill plugga vidare. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket betyder att efter din tid på gymnasiet har du behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

En utbildning för dig som vill studera vidare och kanske arbeta som läkare, sjukgymnast, laboratoriemedarbetare, research manager, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, kriminaltekniker, civilingenjör, forskare, biolog, arkeolog, journalist, arkitekt, samhällsvetare eller lärare.

Läs mer om naturvetenskapsprogrammet
» Stäng

Humanistiska programmet

Utbildningen som handlar om människan och hur hon fungerar och utvecklas. Du får lära dig om hur människan varit genom historien och hur hon är nu.

På Humanistiska programmet lär du dig hur människans utveckling påverkas av och påverkar sådant som språk och kultur och du studerar detta utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. För att kunna lära dig om detta får du studera språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som främst ger dig behörighet till humanistiska studier på högskola eller universitet. Efter examen från Humanistiska programmet (HU) får du även grundläggande behörighet till samhällsvetenskapliga studier på högskola eller universitet.

Läs mer om humanistiska programmet
» Stäng

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om hur människor fungerar, tänker, känner och handlar för att kunna ta bra beslut som exempelvis ekonom eller jurist.

Viktiga inslag i Ekonomiprogrammet är företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, psykologi samt ledarskap och organisation.

Ekonomiprogrammet kommer först och främst att förbereda dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik på högskolan. Men Ekonomiprogrammet är också brett och ger dig behörighet till nästan alla samhällsvetenskapliga utbildningar på högskola eller universitet.

Läs mer om ekonomiprogrammet
2014/10/23
Logga in

Ansökan

 Korr har så kallat riksintag, vilket betyder att du kan söka oavsett i vilken svensk kommun du är bosatt.

 

Ansökan inför vt 2015

Eftersomn det är svårt för oss att administrera antagning/skolbyten under pågående termin, så kommer vi att ha en samlad antagning för dig som vill börja vid Korrespondensgymnasiet i januari 2015.

Du ansöker om plats diekt till Korrespondensgymnasiet. Ansökningsblankett finner du här.

Urvalet baseras på dina grundskolebetyg och du måste vara behörig till sökt program enligt Gymnasieförordningens regler. Vilken nivå antagningspoängen hamnar på är inte möjligt att säga, då det beror både på antalet sökande och deras poäng i kombination med antatlet platser. I dagsläget är det inte beslutat hur många platser som kommer att erbjudas.

En komplett ansökan måste vara skolan tillhanda senast 31 oktober 2014 och ska innehålla avgångsbetyg från grundskolan, utdrag ur betygskatalog från ev. tidigare gymnasiestudier samt ifylld ansökningsblankett. Ej komplett ansökan behandlas inte.

Observera att du måste vara folkbokförd i Sverige för att kunna registreras på skolan.

Besked om antagning kommer att meddelas efter 15 november. Blir du antagen, så får du kallelse till ett obligatoriskt upprop i Torsås/Söderåkra i januari 2015.

Har du frågor om utbildningen eller ansökan kontaktar du någon av medanstående personer:

Studie- och yrkesvägledare Marie Palm, 0486-335 86marie.palm@korr.se
Studie- och yrkesvägledare Liselotte Sandberg, 0486-334 19liselotte.sandberg@korr.se
Utbildningskoordinator Marie Kittel, 0486-335 84marie.kittel@korr.se

Ansökningskoder:
EK - Inriktningar: Juridik, Ekonomi
HU - Inriktning: Kultur
SA - Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap
NA - Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

Ansökan skickas till:

Korrespondensgymnasiet
Box 503
385 25 TORSÅS

 


Vi har flyttat.

Ny besöksadress:

Kyrkvägen 28

SÖDERÅKRA


2014-04-14 Korrs förordning förlängd

Korrespondensgymnasiet har fått förtroendet att jobba vidare med sin unika studieform. Nu är det helt klart med antagning t o m ht-16.