» Stäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad av hur människan och samhället drivs och utvecklas både i Sverige och i andra delar av världen.

Du får studera frågor som rör demokrati, kommunikation, ekonomi, historia, miljö och etik. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och hur du ska uttrycka dig och framföra dina åsikter på ett professionellt sätt i tal och skrift.

Efter din tid på Samhällsvetenskapsprogrammet har du en bra och bred grund för att studera vidare på universitet och högskola. Du har också en bra möjlighet att starta ett eget företag inom något du brinner för.

Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet
» Stäng

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som är intresserad och vill lära dig om den fysiska världen och allt om hur den fungerar. Du får studera bland annat biologi, fysik och kemi och matematik.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund att stå på, och du har många val efter din tid på gymnasiet om du vill plugga vidare. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket betyder att efter din tid på gymnasiet har du behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

En utbildning för dig som vill studera vidare och kanske arbeta som läkare, sjukgymnast, laboratoriemedarbetare, research manager, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, kriminaltekniker, civilingenjör, forskare, biolog, arkeolog, journalist, arkitekt, samhällsvetare eller lärare.

Läs mer om naturvetenskapsprogrammet
» Stäng

Humanistiska programmet

Utbildningen som handlar om människan och hur hon fungerar och utvecklas. Du får lära dig om hur människan varit genom historien och hur hon är nu.

På Humanistiska programmet lär du dig hur människans utveckling påverkas av och påverkar sådant som språk och kultur och du studerar detta utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. För att kunna lära dig om detta får du studera språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som främst ger dig behörighet till humanistiska studier på högskola eller universitet. Efter examen från Humanistiska programmet (HU) får du även grundläggande behörighet till samhällsvetenskapliga studier på högskola eller universitet.

Läs mer om humanistiska programmet
» Stäng

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om hur människor fungerar, tänker, känner och handlar för att kunna ta bra beslut som exempelvis ekonom eller jurist.

Viktiga inslag i Ekonomiprogrammet är företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, psykologi samt ledarskap och organisation.

Ekonomiprogrammet kommer först och främst att förbereda dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik på högskolan. Men Ekonomiprogrammet är också brett och ger dig behörighet till nästan alla samhällsvetenskapliga utbildningar på högskola eller universitet.

Läs mer om ekonomiprogrammet
2014/08/01
Logga in

Ansökan

 Korr har så kallat riksintag, vilket betyder att du kan söka oavsett i vilken svensk kommun du är bosatt.

 

Vt -14 - inga tomma platser

22 januari genomfördes det sista av fem upprop för elever som antagits med start vt-14. I och med detta har vi fullt och det finns ingen möjlighet att ta emot fler elever.

Nästa antagning sker inför ht-14. Mer information om detta hittar du här nedan.


Ansökan inför ht -14

Du som vill söka till Korr för att påbörja studier höstterminen 2014 ska ansöka via gymnasieantagningen i din hemkommun, precis som du gör när du söker till en skola i hemkommunen. Studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola kan hjälpa dig med ansökan. Går du inte i en skola nu, så tar du istället kontakt direkt med gymnasieantagningen i din hemkommun. Kommunens ansökningsdatum gäller.

Observera att du ska söka via din hemkommun oavsett om du går ut år 9 i juni 2014 eller redan går i en gymnasieskola, men vill byta. Samtliga elever söker alltså till årskurs 1 när de söker till oss, även om du har poäng med dig från tidigare gymnasieskola. Blir du antagen och inskriven på Korr, så tillgodoräknar du tidigare avslutade gymnasiekurser och vi placerar dig i rätt årskurs (1,2 eller 3) utifrån dessa poäng.

Poängnivå vid antagning ht-13.
EK - 180 poäng
HU - 205 poäng
SA - 195 poäng
NA - 250 poäng

Beroende på vilket antal platser vi kommer att kunna erbjuda, kopplat till antal sökande, så kan nivån variera både uppåt och nedåt inför ht-14.

Inga ansökningar sker direkt till oss. Däremot är du naturligtvis välkommen med frågor och då kontaktar du någon av nedanstående:

Studie- och yrkesvägledare Marie Palm, 0486-335 86, marie.palm@korr.se
Studie- och yrkesvägledare Liselotte Sandberg, 0486-334 19, liselotte.sandberg@korr.se
Utbildningskoordinator Marie Kittel, 0486-335 84, marie.kittel@korr.se

Ansökningskoder:
EK-TK 0834 (Inriktningar: Juridik, Ekonomi)
HU-TK 0834 (Inriktning: Kultur)
SA-TK 0834 (Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap)
NA-TK 0834 (Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle)

 

2014-04-14 Korrs förordning förlängd

Korrespondensgymnasiet har fått förtroendet att jobba vidare med sin unika studieform. Nu är det helt klart med antagning t o m ht-16.